معماران شرقی ( انجام پروژه های سه بعدی AUTO CAD, 3D MAX)

پرو‍‍ژه مبانی نظری معماری . دانلود


عنوان : پروژه رنگ و تاثیرات روانی رنگها بر روی انسانها

منابع:

1-     دکترحبیب الله آیت اللهی ، مبحث رنگ در » مبانی نظری هنرهای تجسمی » به نقل از آیت الله یوسف صانعی  ، انتشارات سمت

2-     یوهانس ایتن ترجمه ی دکتر محمد حسین حلیمی ،کتاب هنر رنگ –انتشارات رشد.

3-     تالیف: مهندس سیدابولقاسم سیدصدر کتاب معماری، رنگ، انسان.

4-     منابع اینترنتی : بر گرفته از سایت                                           com.sibeas. www

این پروژه کامل برای درس مبانی نظری معماری برای دانشجویان عزیز میباشد .

برای دریافت پروژه بر روی دانلود کلیک کنید .


جهت  دریافت پروژه نور در معماری و دیگر مباحث برای درس مبانی نظری معماری علاقه مندان می توانند موضوع را با مدیر وبلاگ از طریق آدرس الکترونیکی داده شده در میان بگذارند.