معماران شرقی ( انجام پروژه های سه بعدی AUTO CAD, 3D MAX)

فونت فارسی اتوکد. دانلود

فونت فارسی auto cad)  ) اتوکد  برای عزیزانی که می خواهند با فونت فارسی تایپ کنند و مشکل خواندن فونت فارسی فایل های کدی را دارند.

 پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید.