معماران شرقی ( انجام پروژه های سه بعدی AUTO CAD, 3D MAX)

راهنما ودستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان

راهنمای آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های معماری و عمران و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و شهرسازی و نقشه برداری و ترافیک در صلاحیتهای طراحی و نظارت  .

جهت دریافت این فایل می توانید بر روی دانلود کلیک نمایید .


دانلود